BİLİMSEL ECZACILIĞIN 179. YILI KUTLU OLSUN

BİLİMSEL ECZACILIĞIN 179. YILI KUTLU OLSUN!

 

Sayın Meslektaşlarım;

Ülkemizde modern-bilimsel eczacılığın kuruluşunun 179. yılı dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz çelenk koyma törenimize hepiniz hoş geldiniz. Tüm meslektaşlarımın 14 Mayıs Eczacılar gününü kutluyorum. Bu arada hepimizin bildiği gibi dün Anneler Günüydü. Bu vesileyle başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum.

 Tarihi ilaçla başlayan, kökleri yüzyıllara dayanan bir mesleğin mensuplarıyız. Ancak Türkiye’de eczacılığın usta-çırak ilişkisi içerisinde öğrenilen bir meslek olmaktan çıkarak akademik bir mesleğe dönüşmesi, 1839 yılının 14 Mayıs’ında Mekteb-i Tıbbiye içerisinde açılan eczacılık sınıfına dayanıyor. O günden bu yana yaklaşık iki yüzyıldır halk sağlığını merkeze alan bir perspektifle, sağlığın bireysel ve toplumsal tam bir iyilik hali olduğunun bilinciyle hizmet veriyoruz. Sağlık sisteminin kurucu öznelerinden biri olarak Türkiye’nin dört bir köşesinde hayatın her alanına dokunarak ülkemize ve insanlarımızın sağlığına değer katıyoruz. Dün ve bugün olduğu gibi yarınlarda da insan, toplum ve doğa yararına sağlık, ilaç, eczacılık hizmeti üretmeye devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere düşen görev; hem mesleğimizde hem de ülkemizde kamplaşmadan, kutuplaşmadan, ayrışmadan tartışarak, müzakere ederek demokratik bir siyasal kültürü, demokratik bir siyasal sistemi ve bunun gerektirdiği demokratik usulleri hep birlikte inşa etmektir.

Ülke olarak en büyük sorunlarımızdan biri işgücü planlaması yapmak konusunda maalesef hala önemli eksikliklerimizin bulunmasıdır. Türkiye’nin pek çok Avrupa ülkesine göre genç ve dinamik bir nüfusa sahip olması bir yandan avantajlar sağlarken diğer yandan ciddi dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Bu dezavantajların başında yükseköğretim görmüş nitelikli işgücünün işsizlik, güvencesizlik ve değersizleşme olgusu ile karşı karşıya kalmasıdır. Elbette ki yurdumuzun kalkınma ihtiyacına ve yükseköğretim çağ nüfusunun taleplerine cevap vermek amacıyla yeni üniversite ve yüksekokullarının açılması zaruridir. Eczacılık eğitimi alanına bakıldığında Türkiye’de 2000’li yıllar boyunca Eczacılık Fakültelerinin sayısı hızlı bir şekilde yükselmiştir. 1970’lerden 2000’lerin başına 7-8 Eczacılık Fakültesi varken bugün 41 Eczacılık Fakültesi vardır. Yeni kurulan Eczacılık Fakültelerinde fiziksel altyapı ve donanım eksikliğinin ötesinde en zayıf noktalardan birini eczacı öğretim üyesinin yetersizliği oluşturmaktadır. Bu durumun eczacılık eğitiminin kalitesinde bir düşme yaratacağı açıktır. Bu anlamda YÖK’ün mevcut durum ve uzun vadeli projeksiyonla tutarlı bir yükseköğretim politikası geliştirerek, yeni Eczacılık Fakültesi açılmasına cevap vermemeye ve mevcut olanların kontenjanları azaltmaya çağırıyoruz.

 

Bu kadar çok sorun ve sıkıntı varken, bu sorunları bir kenara bırakıp, hepinizin  14 Mayıs Eczacılık Günü’nü kutluyor;  halkın gözü kulağı olarak ilaç ve eczacılık alanındaki gelişmeleri dikkatle izleyip, toplumu doğru bilgilendirme ve kanalize etme noktasında inisiyatif alan tüm meslektaşlarıma bir kere daha teşekkür ediyorum. Halkımıza ve meslektaşlarımıza sağlık dolu günler diliyorum.

         Hepimizin Eczacılık Bayramı Kutlu olsun…


Ecz. Kadir Serkan TEKİN

Başkan

32. Bölge Muğla Eczacı Odası Yönetim Kurulu Adına


OKUNMA SAYISI : 309