2020 YILI SGK VE TIBBİ MALZEME SÔZLEŞME DAĞITIM PROGRAMI

2020 Yılı SGK ve TIBBİ MEDİKAL sözleşmeleri basılmıştır. 

Tıbbi Medikal yapacak üyelerimizi aşağıda protokol ekinde istenen belgeleri muhakkak getirmeleri gerekmektedir. 

SGK Yenilemede istenen evraklar aşağıda bildirilmiştir. 

Üyelerimizi programda bildirilen yerde kaşeleri ile şahsen bulunmaları gerekmektedir. 

Sözleşme dağıtımı sırasında Cari borçlar, Ödenmemiş Aidatlar ve sözleşme ücretlerinin fatura ve makbuzları odamızda hazırlanarak getirilecek olup görevli personellerimiz tarafından sözleşme tesliminde tahsil edilecektir

DİLEKÇELER VE TAAHÜTNAME ODAMIZ TARAFINDAN DAĞITIM YERLERİNE GETİRİLECEKTİR. 

2020 SGK PROTOKOL YENİLENMESİNDE İSTENEN BELGELER

 • Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi, 
 • Bölge eczacı odasından onaylı sözleşme metni, 
 • Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe, 
 • Eczacı odasından alınan yeni tarihli “sözleşmeye engel yoktur” belgesi, 
 • Adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden de alınabilir) 
 • Diploma numarası, 
 • Eczane kaşesi   Not: 2019 Yılı Satış Hasılat Bilgisini gösteren EK-5 formları daha önce odamız tarafından kuruma teslim edildiği için tekrar getirilmesine gerek yoktur.  TIBBİ MALZEME TEMİNİ SÖZLEŞMESİ ve EKİNDE OLMASI GEREKEN BELGELER

  1-Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni
  2-Ek-6/2 Sözleşme Başvuru Formu (Sözleşmenin orta sayfasında bulunmaktadır)
  3-Eczacı Tanımlayıcı No bilinmelidir (266…………) Eczanenin TİTUBB kaydında yer almaktadır.
  4-Kaşe


  SÖZLEŞMELER DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR;

  - 4 nüsha halindeki sözleşmenin hepsinde seri numarasının aynı olduğunun kontrol edilmesi
  -Her nüshanın en üst kısma 18..…. ile başlayan SGK Sicil Numaralarının yazılması gerekmektedir.
  Sözleşmedeki Boşlukların Doldurulması
  -Eczane adresinin listelerle karşılaştırılarak ve ruhsatta olduğu şekilde yazılması (ayrıca kaşelerdeki adresin de aynı olması)
  Adres değişikliği olup bildirim yapmamış eczanelerin, adres değişikliği dilekçesi, ruhsat fotokopisi ve İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak olan Ruhsat Teslim Tebellüğ Tutanağı’ nın fotokopisini sözleşmeye eklemeleri
  -Eczane ünvanının yazılması,
  -Eczacı ad-soyadının yazılması, askerlik, hastalık, vefat vb. durumlarda mesul müdür olması halinde mesul müdür ad-soyadının yazılması,
  -Sözleşmenin başlangıç tarihi 
  01.10.2020 olarak yazılması (01.10.2020 tarihinden sonra sözleşme yapan eczaneler için sözleşme tarihinin yazılması)
  -“ECZANE” yazan kısma eczane kaşesi basılarak imzalanması (kaşe şeklindeki imza kabul edilmeyecektir. Mutlaka ıslak imza olmalıdır)
  -Sadece “KURUMA VERİLECEK” nüshasının ön yüzüne “Protokol hükümlerini okudum ve kabul ettim” yazılacak, iç sayfalara (sağ sayfa ve sol sayfa) ve arka sayfaya sadece imza yeterlidir.
  Diğer nüshaların; ön-iç sayfa (sağ sayfa ve sol sayfa) ve arka sayfaya sadece imza yeterlidir.
  -Eczacının vefatı nedeniyle vereseli olan eczanelerde varisin/varislerin kaşe ve imzası olmalıdır.
  - Mesul Müdür bulunması halinde ayrıca “mesul müdür kaşesi” de basılarak imzalanmalıdır.
  -Eczacı varsa ayrıca mesul müdürün T.C. Kimlik Numarası ve Diploma Numarasının yazılması,
  -Eczanenin sözleşmesinin “İhtiyati Tedbir” ile yenilenmesi halinde “Diploma No” yazan kısmın altındaki boşluğa “….. mahkemesinin …. Esas No (D.İş No), … tarihli ihtiyati tedbir kararına istinaden ihtirazı kayıtla sözleşme yenilenmektedir” yazılarak imzalanmalıdır. 
  PROTOKOL DAĞITIM PROGRAMI:

  Menteşe- Ula : Oda Binamızda 20 EKİM-21 EKİM-22 EKİM-23 EKİM tarihlerinde  

  Fethiye – Seydikemer : Fethiye Büromuzda 20 EKİM-21 EKİM-22 EKİM-23 EKİM tarihlerinde 

  Milas:  20 EKİM 2020 SALI Saat: 11:00 – 12:30 arası Beyza Cafe ( İşbankası Yanı) 

  Bodrum:  20 EKİM 2020 SALI Saat 15:00 Ardo Cafe (Reçete Toplama Yeri) 

  Marmaris: 19 EKİM 2020 PAZARTESİ Saat 10:30 12:30 arası Yeşil Eczane (Armutalan) 

  Datça: 19 EKİM 2020 PAZARTESİ öğleden sonra eczanelerden 

  Köyceğiz: 21 EKİM 2020 ÇARŞAMBA Saat 10:30 11:30 arası Tuana Cafe Restaurant 

  Ortaca: 21 EKİM 2020 ÇARŞAMBA Saat 12:30 -14:00 arası SARCED Bürosu ( Yeni Eczane Üstü) 

  Dalaman: 21 EKİM 2020 ÇARŞAMBA Saat 15:00 – 16:00 ARASI Sığla Restaurant 

  Yatağan – Kavaklıdere :  22 EKİM 2020 PERŞEMBE Saat 09:30 -11:00 arası Zeytin Park (Muğla Aydın Yatağan Köprülü kavşağı yanı) 

OKUNMA SAYISI : 2029