C GRUBU KAPSAMINDAN ÇIKARILAN REÇETELER VE YENİ EKLENEN ETKEN MADDELER

Değerli Üyelerimiz,

Birliğimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 22 Mayıs 2019 tarihinde imzalanan Ek Protokol ile Protokolün 3.7 maddesine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Protokol eki Ek-4'de değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklik ile yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler ve majistral formül ihtiva eden reçeteler C grubu kapsamından çıkarılmış, Protokol eki Ek-4'ün 14. maddesinin "n" bendine sekukinumab, ustekinumab, vedolizumab etken maddeleri eklenmiştir.

Bu etken maddelere ait ilaçlar;

· "8699593950018" barkod numaralı Stelara Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Enjektor 45 mg 1x0.5 ml enjektör (ustekinumab)

· "8699593950025" barkod numaralı Stelara Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Enjektor 90 mg 1x1 ml enjektör (ustekinumab)

· "8699456790096" barkod numaralı Entyvio İnfuzyonluk Çözelti Konsantresi İçin Toz 300 mg 1 flakon (vedolizumab)

· "8699074790508" barkod numaralı Verxant SC Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon 150 mg 1 flakon (sekukinumab) ‘dır.

Yukarıda belirtilen etken maddelerle ilgili olarak Türk Eczacıları Birliği Reçete Tevzi Sistemi'nde (Farmainbox) 1 Haziran 219 tarihi itibari ile "Anti-TNF Reçete Tipi"nde işlem görecek şekilde düzenleme yapılmıştır.

C Grubu reçetelerinde limit aşımı ve sıra hususuna dikkat edilmesi, ancak nöbet hizmeti esnasında hasta mağduriyetine mahal vermemek adına, sıra-kota gözetilmeksizin reçete karşılanmalı, Muğla Eczacı Odasına dilekçe ekine nöbet listesi de eklenerek yetkili ilçe temsilcileri bilgisinde reçete girişi sağlanacaktır.

Konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi önemle rica olunur.

Muğla Eczacı Odası Yönetim Kurulu


OKUNMA SAYISI : 860