Eczacı Kamuoyuna

ECZACI KAMUOYUNA
 
 Aşağıda imzası bulunan Eczacı Odaları olarak;
         Türk Eczacıları Birliği 42. Olağan Büyük Kongresi arifesinde; mesleğimizin insan ve toplum yararı gözetilerek uygulanmasındaki rolü tartışılmaz olan Türk Eczacıları Birliği’nin yeni dönem yapılanmasının şekillenmesinde öngördüğümüz temel ilkeleri tüm meslektaşlarımızın dikkatlerine sunuyoruz.
     Bilindiği üzere meslek örgütlerinin, çoğulcu demokrasinin gelişmesine verdiği katkı ülkemizin ekonomik ve toplumsal açıdan ilerlemesinde önemli paya sahiptir. Bu katkının gerçek anlamda fayda sağlamasının yolu ise her türlü siyasetten bağımsız, temsil ettiği meslek grubunun toplumdaki itibarını güven temelinde yükselten, katılımcı bir yönetim anlayışından geçmektedir. 38 bin eczacısı, 54 eczacı odasıyla T.E.B.’in de eczacıların kangren haline gelmesi an meselesi olan sorunlarının çözümü ve mesleğimizin sürdürülebilir gelişimi için bu yaklaşımla hareket etmesi kritik önem taşımaktadır.    
     Bu nedenle 42. Olağan Büyük Kongre’de Türk Eczacıları Birliği yönetim organları oluşurken:
 • Eczacılık mesleğinin temsil edildiği Ulusal ve Uluslararası tüm mecralarda, mesleğimizin temel hak ve ihtiyaçlarına cevap vermek olan,
• Bilimsel temelli, demokratik, şeffaf, hesap verebilir ve adil bir yönetim yaklaşımını benimseyen
• Eczacılık değer ve ilkeleri ekseninde hareket eden, sahadaki meslektaşlarının sorunlarını bilen ve önemseyen, mevcut kazanımlarını koruma ve yeni kazanımlar sağlama yeteneğine sahip, muhatap kurumlar karşısında meslektaşına sahip çıkan, önemseyen
• Tüm siyasi kimliklerden arınmış bir duruşla 38 bin eczacının tamamını kucaklayan ve merkezi organlarda eşit temsiliyetini en üst düzeyde sağlayan,
• Mesleğini yaşadığı tüm zorluklara rağmen meslek etiği çerçevesinde ve fedakârca sürdüren eczacının üst birliğine güvenini ve aidiyetini yükseltmeyi amaç edinen,
• Proaktif bir yönetimle, ülkemizin ilaç ve sağlık politikalarında eczacılık mesleğinin itibarını koruyarak söz sahibi olmayı hedefleyen,
• Aynı zamanda mesleğin geleceğini belirleyen kritik kararlarda, eczacının iradesini tanıyan, dikkate alan vizyoner bir yönetim yapılanması doğrultusunda çalışacağımızı ve bu konuda atılacak olan tüm adımlara, gereken katkıyı sağlayacağımızı ve üzerimize düşen sorumlulukları bu bilinçle yerine getirmeye hazır olduğumuzu saygıyla duyururuz.

5. Bölge Konya Eczacı Odası
10. Bölge Antalya Eczacı Odası 
12. Bölge Kayseri Eczacı Odası 
15. Bölge Isparta Eczacı Odası 
18. Bölge Trabzon Eczacı Odası 
20. Bölge Sakarya Eczacı Odası
21. Bölge Aydın Eczacı Odası
22. Bölge Malatya Eczacı Odası 
27. Bölge Şanlıurfa Eczacı Odası
32. Bölge Muğla Eczacı Odası 
33. Bölge Afyon Eczacı Odası
35. Bölge Kütahya Eczacı Odası
39. Bölge Edirne Eczacı Odası
49. Bölge Yozgat Eczacı Odası     
51. Bölge Adıyaman Eczacı Odası
52. Bölge Nevşehir Eczacı Odası 
53. Bölge Niğde Eczacı Odası 

OKUNMA SAYISI : 1067