İlaç kullanım raporları düzenlenirken karşılaşılan sorunlar

Değerli meslektaşlarımız;

İlaç kullanım raporları düzenlenirken karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin ilgili maddesi aşağıda sunulmuştur.

4.1.3 - İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi

(1) Sağlık raporu formatları ile bu raporların tasdik, mühür ve diğer uygulamalarında Sağlık Bakanlığı mevzuatı ve MEDULA sistemindeki düzenlemelere uyulacaktır.

(2) Sağlık raporlarının düzenlenmesinde, SUT’un 1.10 maddesi dikkate alınacaktır. Bu raporlar, SUT’ta yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla SUT’un 1.10.1 maddesi doğrultusunda uzman hekim tarafından düzenlenecek olup, SUT’un 1.10.2 maddesine göre düzenlenen sağlık kurulu raporları da geçerli kabul edilecektir. (MEDULA hastane sistemini kullanan sağlık hizmeti sunucuları raporları elektronik ortamda düzenleyecek ve bu raporlar başhekimlik tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır.)

(3) Sağlık raporlarında, SUT ve eki listelerde özel düzenleme yapılmış ilaçlar hariç olmak üzere, ilaç dozlarının belirtilmesi şart olmayıp, etken madde adının yazılması yeterli olacaktır. Sağlık raporuna etken madde adının yazılmasının yeterli olduğu ilaçlar için hastanın kullanacağı ilacın etken madde miktarı ve günlük kullanım dozu reçete ile düzenlenecektir. Ancak raporda ilacın etken madde miktarının ve günlük kullanım dozunun ayrıntılı olarak belirtilmiş olması halinde belirtilen doz miktarı aşılamaz.

Sağlık Uygulama Tebliği’nin yukarıda yazılı 4.1.3 başlığının 3. Maddesine göre;

Bu kapsamda olan ilaç raporlarında, ilacın etken madde miktarı veya günlük kullanım dozu belirtilmiş ise bu etken madde miktarı ve belirtilen doz aşılamaz, etken madde miktarı belirtilmeyip sadece günlük kullanım dozu belirtilmiş ise ilgili ilacın en düşük etken madde miktarı içeren formu ödenir.

Herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeniz önemle rica olunur.


OKUNMA SAYISI : 822