MEVSİMSEL GRİP AŞILARI HAKKINDA

2021 Dönemi için, mevsimsel grip aşılarının dağıtım kanalları aracılığıyla eczanelerimize  
teminine başlanmıştır.  
Sanofi Firması adına ruhsatlı Vaxigrip Tetra aşısının perakende satış fiyatı 117,17 TL dir.  
Abbott Firması adına ruhsatlı Influvac Tetra aşısının perakende satış fiyatı 85.12 TL dir.  
Vaxigrip Aşısının bedeli, SUT ile belirlenen şartlar kapsamında SGK tarafından geri  
ödenmektedir.  
Influvac Aşısı, SUT eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer almadığından henüz geri ödeme  
kapsamında değildir.  
Yaptığımız görüşmeler sonucunda grip aşıları ile ilgili son güncel durum şu şekildedir:  
INFLUVAC TETRA AŞISI - Reçetem Sistemi üzerinden herhangi bir işlem yapılmaksızın; eczane  
otomasyon programları üzerinden hastanın T.C. bilgisi sisteme kaydedilerek ücreti  
karşılığında elden satışla temin edilmektedir. (İlaç Takip Sisteminde, aşının elden satışı için  
T.C. kimlik numarası bilgisi istenmekte olup, eczane otomasyon programlarına kaydedilen  
T.C. Kimlik numarasını İTS’ye aktarması yönünde düzenleme yapması bildirilmiş olup, eczane  
otomasyon sistemleri tarafından gerekli çalışmalar yapılmaktadır.)  
VAXIGRIP TETRA AŞISI - SGK tarafından ücretinin karşılanması veya hasta tarafından ücretiyle  
temin edilmesinin istenmesi olmak üzere her iki durumda da, hasta adına Reçetem Sistemi  
üzerinden e-reçete düzenlenmesi gerekmektedir.  
Reçetem Sistemi “e-reçete sorgu” alanından reçete açılıp, “elden satış yap” butonuna  
tıklanır.
Teslim alım tarihi ve iletişim bilgisi işlenip, “kaydet” butonuna tıklanır.  
“Kaydet” butonuna tıklandığında ecza deposu ekranına aşı talebi yansır.
Ecza deposundan aşı tedarik edildiğinde, nakit veya Medula Sistemi’nden satış yapılabilir.  
Aşının reçete edilmesi sırasında, hastaya aşının daha önce reçete edilmiş olduğu, yeniden  
reçete edilmesi için gerekli günün dolmadığı veya başkaca nedenlerle ilgili olarak Reçetem  
Ekranına uyarı geldiği yönünde hastalarımız tarafından eczanelere yapılan bildirimler  
yetkililere iletilmiş ve Kurum tarafından bu konuda gerekli düzenlemenin yapılmakta olduğu  
bilgisi alınmıştır.  
Hekimin, reçete düzenleme sırasında bir uyarı ekranı veya sorunla karşılaşması durumunda  
ise TİTCK Reçetem Çağrı Merkezi 444 46 80 numaralı telefon aranarak uzaktan destek  
alınabilmektedir.  
Vaxigrip Aşısı, firması tarafından dağıtım kanallarına haftalık olarak kısım kısım temin  
edilmekte olduğundan, dağıtım kanalları da eczanelere tevzi ile sağlanmaktadır.  
Konu hakkında TİTCK tarafından bir duyuru yapılması halinde, Birliğimiz tarafından da  
duyurulacaktır.

SUT ile belirlenen Grip Aşısı Geri ödenme koşulları:
2.4.3.B Grip aşısı bedeli; 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan  
kişilerin bu durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık raporu aranmaksızın; gebeliğin 2.  
veya 3. trimesterinde olan gebeler, astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem  
hastalığı olanlar, diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal  
disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olan veya immünsupresif tedavi  
alanlar ile 6 ay - 18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve  
adolesanların hastalıklarını/gebelik durumunu belirten sağlık raporuna dayanılarak tüm  
hekimlerce her Eylül ilâ Şubat dönemleri içerisinde reçete edildiğinde bir defaya mahsus  
olmak üzere karşılanır


OKUNMA SAYISI : 1834