SGK PROTOKOLÜNDEKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLER

SGK PROTOKOLÜNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLERDEN BAZILARI AŞAĞIDA BELİRTİKMİŞTİR. ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

1-


3.4.1 ECZANE İTİRAZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU BAŞLIKLI MADDESİNİN 1 numaralı bendin de ‘’ Komisyon, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü veya görevlendireceği sağlık hizmetleri sınıfından belirlenen personel başkanlığında, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi görev yapan bir sağlık hizmetleri sınıfı personeli ile reçetesi incelenen eczacı ve bölge eczacı odasından bir eczacı olmak üzere toplam 4 (dört) üyeden oluşur. Reçetesi incelenen eczacının Komisyona katılamaması halinde hak ve alacaklarından vazgeçme konusunda noter onaylı yetkilendirilmiş başka bir eczacı Komisyona katılabilir. Komisyonun kurulması ve karar alması için üyelerin tamamının bulunması esastır.’ hükümu yer alıyor.

2-
Nisan 2018 itibari ile reçete iade süresi 10 iş günü olmuşturOKUNMA SAYISI : 1147