STOK DÜZENLEME İŞLEMLERİ KAPSAMINDA KESİLECEK FATURA ÖRNEĞİ

19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına dair Kanun" kapsamında, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 23.08.2016 tarih ve 29810 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği” doğrultusunda Birliğimiz tarafından bir Rehber hazırlanmış ve 26.08.2016 tarihinde web sayfamızda yayımlanmıştı.

Birliğimizin girişimleri doğrultusunda sadece eczacılara yönelik olarak tanınan Stok Düzenleme Hakkı kapsamında meslektaşlarımızın bildirimlerini, Rehberde belirtilen esaslar doğrultusunda 30 Kasım 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) tamamlamaları gerekmektedir.

Stok düzenleme hakkından faydalanacak meslektaşlarımızın, A) ve B) şıklarında yer alan durumları incelemeleri ve kendi durumlarına göre izleyecekleri farklı işlem basamaklarını Rehberdeki usul ve esaslara göre belirlemeleri uygun olacaktır.


A)Eczacıların stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiili stoklarında bulunmayan ilaçlar için yapılacak bildirime ilişkin kesilecek fatura örneği Rehberin A) KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİA başlıklı bölümünde tanımlanmış olup aşağıdaki şekildedir.


Faturada beyan edilmiş olan toplam tutarın %4’ü kadar ayrı bir KDV beyannamesi düzenlenecek ve ödemesi gerçekleştirilecektir.


B)Eczacıların fiili stoklarında yer alan ancak muhasebe kaydında yer almayan ilaçların kayıt altına alınması için yapılacak bildirim ise, ayrı bir KDV beyannamesi düzenlenerek bildirilecek olup, buna ilişkin işlemler Rehberin B) İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYDA ALINMASI bölümü altında tarif edilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


OKUNMA SAYISI : 1760